UTDM Jan Opitek 

+48 32 225-78-59 

 biuro@utdm.pl

Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opiłek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie do oferty
Przedsiębiorstwa nowej usługi budowy dróg opartej na innowacyjnej technologii z
wykorzystaniem innowacyjnych maszyn”


Celem projektu jest wprowadzenie do oferty Przedsiębiorstwa nowej usługi
budowy dróg asfaltowych polegającej na wbudowywaniu innowacyjnych
nawierzchni przy zastosowaniu inteligentnych maszyn drogowych zintegrowanych
z oprogramowaniem komputerowym


Wartość projektu: 4 928 118,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 802 970,00 zł